Giới Thiệu Về Khoa Kinh Tế

1. TỔNG QUAN

       Khoa Kinh tế trực thuộc trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam, có chức năng giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo theo yêu cầu và kế hoạch đào tạo của nhà trường.Tổ chức thực hiện và quản lí đào tạo, kế hoạch giàng dạy, học tập và các hoạt động đào tạo khác thuộc phạm vi trách nhiệm qui định tại chương trình, kế hoạch đào tạo của nhà trường.Xây dựng kế hoạch giảng dạy, kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc đơn vị phụ trách và tổ chức thực hiện sau khi được Hiệu trưởng duyệt.

khoa kt

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
 • Đảm bảo 100% sinh viên sau khi ra trường có khả năng hoàn thành tốt công việc.
  • Thường xuyên cải tiến chất lượng, nội dung, phương pháp giảng dạy.
   • Đào tạo Cử nhân chuyên ngành Kinh tế có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe, có năng lực giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn
   • Bên cạnh đó, sinh viên được bồi dưỡng các kỹ năng mềm cần thiết như: kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, phân tích, giải quyết vấn đề, làm việc theo nhóm,… để chủ động và làm việc hiệu quả trong môi trường nghề nghiệp cụ thể.
    • Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản, hệ thống Kế toán và Kiểm toán, kết hợp với khả năng phân tích và định hướng chiến lược trong hoạt động chuyên môn.
    • khoa kt1
3. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Sinh viên Khoa Kinh Tế sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận nhiều công việc khác nhau, với nhiều cơ hội đa dạng và phong phú như:
 • Kế toán viên, kiểm soát viên, nhân viên thuế, chuyên viên tư vấn tài chính, nhân viên ngân hàng, nhân viên môi giới chứng khoán…
 • Chuyên viên quản lý kênh phân phối, giảng viên, nghiên cứu viên, nhân viên phòng giao dịch và ngân quỹ, nhân viên quản lý dự án.
 • Bạn cũng có thể đảm nhận vai trò trưởng phòng kế toán, kế toán trưởng, giám đốc tài chính…

khoa kt2

4. ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN
{chronoforms5}Dang-ky-xet-tuyen{/chronoforms5}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *