Ngành Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp

1. NGÀNH DỊCH VỤ PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP?

Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp hiểu đơn giản là ngành nghề cung cấp về các dịch vụ pháp lý, pháp luật, nhằm cung cấp các giải pháp về vấn đề pháp lý liên quan và phát sinh từ các hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức trong xã hội.Nhằm giải quyết các vấn đề tranh chấp về dân sự, hành chính, kinh doanh của doanh nghiệp

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
 • Sinh Viên sẽ được trang bị kiến thức một cách hệ thống về: Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam, Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Lao động, Luật Thương mại, Luật Tài chính, Luật Ngân hàng,Luật Tố tụng Dân sự, Luật Tố tụng Hình sự, Luật Tố tụng Hành chính, Luật sở hữu trí tuệ, Luật cạnh tranh, . . .  
  • Sinh viên còn được trang bị những kiến thức bổ trợ như: Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật; Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng soạn thảo hợp đồng dân sự, thương mại, lao động; Kỹ năng đàm phán; Kỹ năng tư vấn pháp luật..
3. KIẾN THỨC & KĨ NẴNG
  • Có khả năng áp dụng thành thạo các kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tiễn dưới sự dẫn dắt của các pháp chế công ty
   • Áp dụng linh hoạt các kỹ năng giao tiếp cơ bản với khách hàng, đồng nghiệp.
    • Có khả năng phối hợp làm việc với nhóm pháp chế công ty
     • Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo
       • Có khả năng tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
         • Có kỹ năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng…
          • Có khả năng thu thập, thẩm định, phân tích thông tin chính xác
4. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sau khi tốt nghiệp sinh viên VCI ngành Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp có khả năng nghiên cứu,năng lực tự học tập để tiếp tục nâng cao và mở rộng kiến thức pháp luật nhằm thích ứng với nhu cầu phát triển kinh tế.Sau khi tốt nghiệp ngành này sinh viên có thể đảm nhận tại công việc tại:

  • Làm việc tại các văn phòng, ban pháp chế, thanh tra, văn phòng thuộc tất cả các sở, ban, ngành,  các cơ quan hành chính địa phương…
  • Làm việc tại các tổ chức xã hội, đặc biệt là các tổ chức có liên quan đến việc cung ứng các dịch vụ pháp lý
   • Làm việc tại tất cả các doanh nghiệp trong và ngoài nước với mọi thành phần kinh tế,trong bộ phận hỗ trợ, cố vấn pháp luật cho các nhà lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp
5. ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN
{chronoforms5}Dang-ky-xet-tuyen{/chronoforms5}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *