Ngành văn thư hành chính

 

1. VĂN THƯ HÀNH CHÍNH LÀ GÌ?

      Văn thư hành chính là một loại thủ tục trong hoạt động hành chính nhà nước bao gồm toàn bộ các công việc về xây dựng văn bản trong hoạt động quản lí của cơ quan nhà nước và việc tổ chức quản lí, giải quyết văn bản trong cơ quan đó.

 van thu hanh chinh 4

 

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
 • Trình bày được vị trí, ý nghĩa, tác dụng và nội dung của công tác văn thư trong các cơ quan, tổ chức;
 • Trình bày được các loại văn bản, thẩm quyền ban hành, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản;
 • Giải thích được quy trình tổ chức quản lý văn bản đến, quy trình quản lý  văn bản đi;
 • Trình bày được phương pháp lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan;
 • Trình bày được những quy định về quản lý, bảo quản và sử dụng con dấu;
 • Ứng dụng được kiến thức tin học vào soạn thảo, xử lý văn bản; quản lý, chuyển giao văn bản và lập hồ sơ trong môi trường mạng;
 • Xử lý được các tình huống phát sinh trong thực thi nhiệm vụ văn thư;
 • Giúp được Chánh văn phòng hoặc Trưởng phòng Hành chính kiểm tra, hướng dẫn việc xác định hồ sơ và lập hồ sơ của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan;
 • Giúp được Chánh văn phòng hoặc Trưởng phòng Hành chính kiểm tra, hướng dẫn công tác văn thư ở các đơn vị trực thuộc;
 • Hướng dẫn được nghiệp vụ văn thư cho cán bộ có trình độ nghiệp vụ thấp hơn.

 

 van thu hanh chinh 1

3. KIẾN THỨC & KĨ NẴNG
 • Phát hiện được những văn bản ban hành thiếu hoặc sai thể thức;
 • Vận dụng được phương pháp và kỹ thuật soạn thảo văn bản để soạn thảo một số văn bản về công tác văn thư;
 • Thực hiện thành thạo các thao tác: tiếp nhận, kiểm tra, phân loại, bóc bì, đóng dấu đến, ghi số, ngày đến, đăng ký văn bản đến bằng máy vi tính và bằng sổ, chuyển giao văn bản đến;
 • Thực hiện thành thạo các thao tác: kiểm tra thể thức, hình thức và kỹ thuật trình bày văn bản, đóng dấu văn bản, đăng ký văn bản đi bằng máy vi tính và bằng sổ, làm các thủ tục  phát hành văn bản đi;
 • Thực hiện thành thạo các bước làm thủ tục sao và ban hành bản sao văn bản;
 • Xác định chính xác hồ sơ cần  lập trong cơ quan, đơn vị;
 • Lập tương đối thành thạo hồ sơ công việc, hồ sơ nguyên tắc, hồ sơ nhân sự;
 • Hướng dẫn được phương pháp lập hồ sơ;
 • Làm thành thạo các thủ tục và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan;
 • Thực hiện thành thạo các thao tác soạn thảo văn bản trên máy vi tính và quản lý văn bản đi, đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng;
 • Kỹ thuật đánh máy văn bản đạt tốc độ 100 đập/phút;
 • Sử dụng thành thạo các thiết bị chuyên ngành;
 • Viết bìa hồ sơ, bì văn bản, giấy giới thiệu, đăng ký văn bản đến, văn bản đi, chữ  rõ ràng;

 van thu hanh chinh

 

4. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
 • Sau khi học xong chương trình này, sinh viên ngành Văn thư hành chính có cơ hội làm văn thư trong văn phòng: các cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, từ trung ương đến cấp huyện và các doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân;
 • Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

 

 van thu hanh chinh5

5. THỜI GIAN HỌC VĂN THƯ HÀNH CHÍNH – HỌC PHÍ
 • Học ngành Văn thư hành chính nhà trường đào tạo theo tín chỉ 2 năm tốt nghiệp ra trường.
 • Học phí học Văn thư hành chính : 385.000đ/1 tín chỉ ( tổng 90 tín/ cả khóa học)
6. ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN

ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *