Lập trình và Thiết kế Website

 MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo Cao đẳng nghề Thiết kế web nhằm đào tạo nhân lực kỹ thuật làm việc trong ngành thiết kế web. Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo này có khả năng: Tổ chức, thiết kế, xây dựng hệ thống web; Sửa đổi, cập nhật thông tin của hệ thống web đang hoạt động; Tiếp nhận và bảo trì các hệ thống web; Quản trị hệ thống web; Khắc phục các sự cố của hệ thống web; Tổ chức quản lý các dự án về thiết kế web; Phân tích và thiết kế hệ thống web và hệ cơ sở dữ liệu; Triển khai các ứng dụng thương mại điện tử. Đồng thời, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên các trình độ cao hơn;
Người có bằng tốt nghiệp trình độ Cao đẳng nghề Thiết kế web có thể làm việc với các vị trí: Nhân viên thiết kế web; nhân viên quản trị web (webmaster); nhân viên lập trình web; Quản lý dự án; Chuyên viên thương mại điện tử;… tại các công ty, doanh nghiệp chuyên về thiết kế web và thương mại điện tử hoặc đang triển khai và ứng dụng hệ thống web hay thương mại điện tử. Cụ thể:
Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:
 Kiến thức:
– Nắm vững nguyên lý cơ bản và bản chất về web, thiết kế web và quản trị web;
– Nắm vững quy trình thiết kế, quản trị, vận hành và bảo trì hệ thống web;
– Nắm vững hệ quản trị cơ sở dữ liệu và vận hành hệ quản trị cơ sở dữ liệu;
– Am hiểu biết về các công cụ phát triển các hệ thống web và cơ sở dữ liệu;
– Am hiểu về các phần mềm quản trị hệ thống mạng, web và email;
– Am hiểu về quản trị dự án công nghệ thông tin;
– Am hiểu biết về phân tích và thiết kế hệ thống công nghệ thông tin;
– Am hiểu về virus, bảo mật thông tin và an toàn thông tin trên mạng;
– Am hiểu các công nghệ mới để phát triển và vận hành hệ thống web;
– Am hiểu về thương mại điện tử;
– Có kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin.
 Kỹ năng:
– Sử dụng thành thạo công cụ xử lý ảnh và thiết kế đồ họa cho web;
– Sử dụng thành thạo công cụ thiết kế và phát triển web;
– Sử dụng thành thạo công cụ thiết kế đang truyền thông trên web (ảnh động, đa phương tiện,..);
– Sử dụng công cụ lập trình web để phát triển ứng dụng web;
– Có khả năng vận hành các công cụ quản trị hệ thống mạng, web và email;
– Có khả năng vận hành công cự quản trị hệ cơ sở dữ liệu;
– Có khả năng tổ chức và quản lý nhóm để triển khai các dự án về thiết kế web
– Thiết kế, cài đặt, vận hành và bảo trì các hệ thống Web;
– Có khả năng xử lý các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống Web.
Về thái độ:
– Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy nơi làm việc, nội quy cơ quan, doanh nghiệp, có tác phong công nghiệp;
– Đảm bảo an toàn, vệ sinh cá nhân, vệ sinh công nghiệp và vệ sinh môi trường;
– Có ý thức và trách nhiệm với bản thân, các đồng nghiệp với cộng đồng;
– Có tinh thần học hỏi, cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp, không ngừng học tập trau rồi kiến thức nghề nghiệp;
– Năng động, sáng tạo trong quá trình làm việc, linh hoạt áp dụng kiến thức đã học vào thực tế sản xuất.
Về ngoại ngữ:
– Có trình độ tiếng anh tương đương Toeic 350.
– Đọc và hiểu một phần các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.
Về tin học:
– Có trình độ tin học chuẩn IC3 (Hoa Kì): Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng phổ biến như: Word, Excel, Internet…
Về kỹ năng mềm:
– Kỹ năng làm việc theo nhóm.
– Kỹ năng thuyết trình.
– Kỹ năng giao tiếp.
– Kỹ năng lập kế hoạch.
– Kỹ năng ra quyết định
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
– Có khả năng tự học tập và tìm hiểu trong môi trường công tác để nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp, kỹ năng trong cơ sở, đơn vị sản xuất, đáp ứng với sự phát triển của công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay.
 Được tiếp tục học tập và nghiên cứu để đạt trình độ đại học và cao hơn nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *