Ngành Công nghệ thông tin

1. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LÀ GÌ?

 

Công nghệ thông tin ( IT – Information Technology ) là một thuật ngữ bao gồm phần mềm, mạng lưới internet, hệ thống máy tính sử dụng cho việc phân phối và xử lý dữ liệu, trao đổi, lưu trữ và sử dụng thông tin dưới hình thức khác nhau.
Một cách dễ hiểu hơn, Công nghệ thông tin là việc sử dụng công nghệ hiện đại vào việc tạo ra, xử lý, truyền dẫn thông tin, lưu trữ, khai thác thông tin.

Hiện nay, ngành Công nghệ thông tin thường phân chia thành 5 chuyên ngành phổ biến, bao gồm: Mạng máy tính truyền thông, kỹ thuật máy tính, khoa học máy tính, hệ thống thông tin, kỹ thuật phần mềm.

Ngành Công nghệ thông tin được sử dụng ở hầu hết mọi lĩnh vực trong cuộc sống, nhưng được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực kinh tế. Các dịch vụ cốt lõi để giúp thực thi các chiến lược kinh doanh đó là: Quá trình tự động kinh doanh, cung cấp thông tin, kết nối với khách hàng và các công cụ sản xuất.

ngang cntt

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 

 • Khả năng tham gia vào quá trình tin học hóa các hệ thống thông tin cũng như xây dựng phần mềm phục vụ cho các đơn vị, cá nhân;
 • Kỹ năng tự nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng các kỹ thuật công nghệ mới đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành nghề và xã hội;
 • Khả năng làm việc theo nhóm, giao tiếp tốt, tư vấn thuyết phục nhiều đối tượng thuộc nhiều ngành nghề khác nhau.

ngang cntt1

3. KIẾN THỨC & KĨ NĂNG

 

 • Đọc hiểu các tài liệu chuyên môn cần thiết bằng tiếng Anh;.
 • Mô tả hiện trạng hệ thống thông tin quản lý của một số loại hình doanh nghiệp;
 • Đánh giá ưu nhược điểm về thực trạng ứng dụng phần mềm của doanh nghiệp;
 • Đề xuất những giải pháp ứng dụng phần mềm cụ thể để mang lại hiệu quả cao trong hoạt động doanh nghiệp;
 • Biết hoạch định và lập kế hoạch triển khai ứng dụng phần mềm;
 • Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu hoạt động của một số loại hình doanh nghiệp;
 • Xây dựng các sản phẩm phần mềm ứng dụng hỗ trợ các hoạt động của một số loại hình doanh nghiệp.
 • Chỉ huy nhóm kỹ thuật viên tin học;
 • Kèm cặp và hướng dẫn kỹ thuật viên bậc thấp;
 • Kiểm tra và giám sát việc thực hiện công việc của người có trình độ trung cấp nghề;
 • Đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành bằng tiếng Anh;
 • Sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng;
 • Tìm kiếm thông tin trên mạng Internet phục vụ cho chuyên môn và quản lý doanh nghiệp;
 • Phối hợp với các chuyên gia phần mềm để khảo sát, thiết kế hệ thống phần mềm phục vụ hoạt động doanh nghiệp;

ngang cntt2

 

4. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

 

 • Chuyên viên tư vấn và chuyển giao phần mềm ứng dụng;
 • Chuyên viên thiết kế phần mềm ứng dụng;
 • Chuyên viên quản trị hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu;
 • Chuyên viên bảo trì hệ thống máy tính;
 • Chuyên viên thiết kế và quản trị website;
 • Chuyên viên an toàn – bảo mật thông tin;
 • Chuyên viên thiết kế đa phương tiện.

5. HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LÀM VIỆC Ở ĐÂU
 • Chuyên viên tư vấn và chuyển giao phần mềm ứng dụng;
 • Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin bạn có thể làm việc tại:
 • Các công ty, tập đoàn về công nghệ thông tin;
 • Các công ty sản xuất, lắp ráp, sửa chữa trang thiết bị phần cứng;
 • Các công ty cung cấp giải pháp tích hợp;
 • Các công ty cung cấp giải pháp về mạng và an ninh mạng;
 • Bộ phận Quản trị, bộ phận IT tại các công ty, kể cả công ty hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ và các lĩnh vực khác như ngân hàng, y tế, giáo dục, giải trí…
 • Giảng viên các trường đại học, cao đẳng, học viên, trung tâm có đào tạo Công nghệ thông tin.

cty tuan hung

 

6. ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN

ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *